Що таке імідж

]]>

Імідж [Image (англ.) — образ] — це цілісне сприйняття конкретного соціального індивідуума, яке будується на основі його стереотипного сприйняття. Це схематизувати і емоційно забарвлений образ, закладений у свідомості його суспільного оточення.

Слово «імідж» найчастіше використовується, коли мова заходить про будь-якої певної особистості. У той же самий час, дуже часто це поняття використовується і в відношенні організацій, груп, професій і т. д.

Приміром, розвивається бурхливими темпами організація, що має явну просоциальное спрямованість, має позитивний імідж в очах всього комерційного оточення.

Вибір професії підростаючого покоління за багатьма параметрами здійснюється саме завдяки впливу «імеджевих» характеристик, які є в суспільстві щодо тієї чи іншої професії. Навіть кращому просуванню товару сприяє найвищий «імеджевий» вагу, під назвою «бренд». У свою чергу вирішальними критеріями, моделюючими імідж в міжособистісних відносинах, є особливість характеру. Працюючого над утриманням позитивних якостей в соціумі. Позитивний імідж-це гармонія всіх його елементів. Якщо раптом порушується подібна збалансованість, то вона веде до іміджеві втрати. Можна знайти тільки два виходи: відновлення іміджу із залученням психологів, або ж вибудовувати новий імідж на, як правило, абсолютно вільної психологічної «ніші».

Як відбувається формування іміджу?

На думку фахівців — імеджмейкеров, імідж починає складатися із статусу, який даний об’єкт має в даний момент. Під статусом розуміються професія, місце роботи і деякі інші формальні характеристики. Потім імідж формується з урахуванням особистісних характеристик індивіда, які виявляються в зовнішньому вигляді, у манері спілкування і у вчинках і переконаннях суб’єкта.

Багато наших співвітчизників зливають в одне ціле два різних поняття «Імідж» та «образ». Незважаючи на те, що «образ» є дослівним перекладом англійського аналога, ці два слова мають зовсім різне смислове навантаження.

І якщо образ увазі в основному зовнішні характеристики, то, як вже було сказано вище, імідж включає в себе комплексні характеристики про людину. У вітчизняному лексиконі все частіше вживається слово «імідж» щоб зуміти одним словом осягнути загальне уявлення про людину, в якому важливі і одяг і поведінка і навіть образ думок.

]]>

Читайте также: