синоніми словник онлайн російська

Мета цієї книги дати більш-менш повний вибір російських синонімів, тобто слів, подібних за загальним значенням, але різних за відтінками. Книга повинна служити посібником при знаходженні забутих виразів. Призначаючи свій Словник виключно для практичного вжитку осіб, які знають російську мову, автор дбав не стільки про точні визначеннях відтінків у різних синонімів, скільки про повноту синонімічних гнізд, надаючи чуттю користується вгадати потребное: мова рідко вважається з філософськими визначеннями і разграничениями, особливо в області синонімів , звичайно і виникають саме з неточних, фігуральних оборотів. Якщо взагалі наша мова в граматичному і лексичному відношенні розроблений досить слабко, то на синоніми досі, наскільки нам відомо, ніхто з учених не звернув належної уваги.

Даль у передмові до свого Тлумачного словника живої великоросійської мови, правда, каже, що в словнику він бажав би бачити, які є тотожні або близькі один до одного виразу, для позначення різних відтінків одного і того ж поняття, але скільки-небудь значного вибору синонімів він не дає.

Чудовий у багатьох відношеннях Словник російської мови, що видається в даний час Імператорської Академією наук, зовсім ігнорує синоніми. Що ж до дослідів розробки окремих російських синонімів, що друкувалися в різних журналах на початку минулого сторіччя, то їх практичне значення мізерно (як мізерно значення російського перекладу синонімів в німецькому Synonymisches Handworterbuch der deutschen Sprache Eberhardа, де гнізда складаються здебільшого з двох слів, рідко переходячи за чотири). Тим часом за кордоном значення синонімів давно вже усвідомлено; там є чимало синонімічних словників, німецьких, англійських, французьких, з яких деякі встигли вже витримати до двадцяти і більше видань. У Західній Європі та Америці словники синонімів давно вже займають почесне місце серед необходимейших для кожного що пише довідкових книг.

Там вивчення синонімів давно вже входить, як один з найважливіших предметів, в програму шкільного вивчення рідної мови, тому що не можна не бачити, що ніде так різко не позначається богаство і гнучкість мови, як саме в синонимах.
Виступаючи тепер перед російською публікою з першим досвідом більш-менш повного Словника російських синонімів, що поставив собі практичні цілі, ми віримо, що йдемо назустріч нагальної потреби. Словник синонімів окрім головного значення, як довідкової книги, що дає можливість швидко і без будь-якого напруги пам’яті знайти потрібне слово, має ще інші достоїнства. По-перше, він розширює знайомство з мовою, відкриваючи масу слів, забутих або невживані нами через незнання, і часто замінних абсолютно непотрібними, вимученими описами, перифразами.

Разом з тим словник синонімів розширює і розумовий кругозір, знайомлячи з безліччю нових понять, бо кожному слову відповідає поняття. Зіставляючи поруч слова, вельми мало відрізняються за значенням, словник витонченим розум, привчає його до точного мислення. Зі словником в руках умілий вчитель словесності може надзвичайно урізноманітнити свої уроки, роблячи їх найвищою мірою цікавими для дітей.

Розбір синонімів, з’ясування точок дотику і відмінності між спорідненими за значенням словами, підшукування прикладів на синоніми, такі вправи, цілком доступні дитячим силам, не тільки легко зацікавлюють весь клас і дають усім здорову їжу для розуму, але в той же час знайомлять дітей з самим духом мови, вводять їх, так би мовити, в Свята святих народної душі. Словник синонімів необхідний при вивченні іноземної мови і при перекладі з іноземних мов. Всі ті жахливі і абсолютно зайві іноземні слова, які так псують рідну мову, особливо журнальний, і якими так справедливо обурюються Даль та інші ревнителі російського слова, всі вони зобов’язані своїм походженням тільки незнакомству з російськими синонімами.

Синоніми дають можливість передати цілком точно, справжніми російськими словами, багато з тих варваризмів, які отримали права громадянства в нашій мові.
Нарешті, словник синонімів доставляє чимале задоволення читаючому, відкриваючи перед ним несподівані відтінки слів і даючи поруч з найбільш серйозними і важливими поняттями їх ниці синоніми.

Синоніми словник онлайн російська

 

Добавить комментарий