Сучасні концепції виховання

]]>

Питання виховання залишається актуальним протягом багатьох десятиліть. Цілі покоління батьків, вихователів та педагогів намагаються підібрати ідеальну модель для розвитку умінь і навичок у дітей. Однак, як кажуть, скільки людей, стільки й думок. Пошуки кращої моделі виховання призвели до появи декількох напрямків в галузі педагогіки. І щоб ви змогли зрозуміти, яке з них підійде саме вашій дитині, розглянемо основні сучасні концепції виховання.

Сучасні підходи та концепції виховання

У процесі пошуків і визначення рушійних сил виховання та його структурних елементів утворився спеціальний розділ педагогіки під назвою «Теорія виховання». В область його вивчення потрапили всі класичні та сучасні концепції, в яких виховання розглядалося з різних позицій. Основу появи цього розділу ще в XIX столітті поклав К.Д. Ушинський, який написав посібник «Людина як предмет виховання: досвід педагогічної антропології». Слідом за ним в 20-30 рр.. XX століття величезний внесок у теорію виховання вніс А.С. Макаренко у своїх роботах: «Мета виховання», «Методика виховної роботи», «Лекції про виховання дітей» і т.д.

Сучасні ж концепції і теорії виховання мають безліч авторів, якими є вчені-дослідники в області формування людської особистості і ролі педагога в процесі виховання та розвитку дитини.

Сучасні концепції навчання і виховання включають в себе декілька основних теорій, основоположниками яких є видатні філософи і психологи:

 • гуманістична психологія (К. Роджерс, А. Маслоу);
 • поведінкова (біхевіористська) теорія (Д. Уотсон, Д. Локк, Б. Скіннер);
 • когнітивна теорія (Д. Дьюї, Ж. Піаже);
 • біологічна (генетична) теорія (К. Лоренц, Д. Кеннел);
 • психоаналітична теорія (З. Фрейд, Е. Еріксон).

У 60-70 рр.. XX століття з’явився так званий технологічний підхід до навчання і виховання. Суть його полягає в систематичному і послідовному запровадженні на практиці заздалегідь запланованого навчально-виховного процесу. Завдяки цьому підходу багато сучасних концепції та технології виховання набули специфічні риси процесу взаємодії з вихованцем:

 • постановка цілей навчання, в яких описані дії і відносини вихованця (знання, розуміння, застосування);
 • можливість відтворення всіх навчальних компонентів: попередня оцінка рівня навичок, коригування згідно зворотного зв’язку вихованця і педагога, підсумкова оцінка результатів і постановка нових цілей;
 • зворотній зв’язок з вихованцем, контроль його знань і умінь і своєчасна корекція будь-якого з етапів виховання.

Загальні закономірності сучасних концепцій виховання

Незважаючи на різницю в підходах, характеристика сучасних концепцій виховання будується на загальних закономірностях:

 • виховання відбувається в тісному взаємозв’язку з навчанням, але все ж, відіграє визначальну роль;
 • ефективність виховання залежить від активності самого вихованця і його включеності в цей процес;
 • результати виховання залежать від усіх структурних елементів, які складають цей процес: форми, методи і цілі, зрозумілі дитині і педагогу.

Згідно стратегіям модернізації освіти в Росії сучасні концепції виховання особистості на сьогоднішній день мають декілька основних напрямків:

 • підвищення ролі виховної діяльності у формуванні у молоді нових життєвих установок;
 • необхідність відновлення відповідності між змістом, якістю виховання і потребами воспитуемого особистості, суспільства і держави;
 • відновлення ролі держави у вихованні молодого покоління;
 • розширення суб’єктів виховання, таких, як соціальні інститути, навчальні заклади та громадськість.

Сучасні концепції виховання спрямовані, насамперед, на формування в дитині культурної особистості. Незважаючи на те, що багато соціальні інститути досі користуються застарілими моделями виховання, держава прагне вдосконалити цю систему, щоб у підростаючого покоління була можливість набувати знання та вміння відповідно до вимог сучасного суспільства і за допомогою новітніх технологій.

]]>

Читайте также: